Det var när en anställd på Maximat i Svinesund, strax utanför Strömstad, skulle hämta bröd som hon blev instängd i frysrummet. I tio minuter bankade och ropade den anställda på hjälp. Butikschefen Fredrik Sternersson anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket, som besökte stormarknaden den 3 maj.

Vid inspektionen uppmärksammade myndigheten flera brister. Bland annat att fryscontainrarnas nödöppnare är opålitliga och att larmen är felplacerade. Dessutom saknas rutiner för regelbunden riskbedömning. Arbetsmiljöverket uppmanar nu Maximat att åtgärda detta. Är bristerna kvar i slutet av augusti kan ett vite kopplas till kraven.

Fryscontainrarna kan tas bort

– Vi ska se över våra säkerhetsrutiner och introduktionen för nyanställda. Vad gäller nödöppnaren och larmknappen har vi länge varit på företaget som vi hyr fryscontainrarna av. Löser sig inte det får vi helt enkelt ta bort containrarna, säger Fredrik Sternersson som är butikschef på Maximat i Svinesund.

Den anställda som blev inlåst i fryscontainern har fått psykologstöd och är i dag tillbaka på jobbet, enligt Fredrik Sternersson.

Det här ska Maximat åtgärda

De ska se till:

  • att nödöppnare fungerar.
  • att larmknappen är lättåtkomlig och har en ljus/ljudanordning som är centralt placerad i butiken.
  • att rutiner för regelbunden undersökning och riskbedömning finns.
  • att alla vet hur risker i arbetet förhindras.
  • att alla medarbetare har kunskap om rutiner för tillbudsrapportering.
  • att nya, vikarier eller de som fått nya arbetsuppgifter/varit borta länge ges introduktion.
  • att rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras finns.