Nu har chefen sagt att vi ska ha medarbetarsamtal under vintern. Vi har aldrig haft det på jobbet tidigare. Jag tycker frågorna som jag ska svara på är konstiga i sammanhanget. Vad ska ett medarbetarsamtal handla om? /Jonas

Svar:
På ett medarbetarsamtal pratar man om hur man upplever sin arbetssituation. Det är ett tillfälle att diskutera de arbetsuppgifter man gör idag, vad man vill utveckla och sin arbetsmiljö.
Ett förslag är att du förbereder dig genom att skriva ner vad du vill ta upp på mötet. Är det till exempel några arbetsuppgifter du vill göra mer av eller något du vill lära dig och utveckla? Finns det något i arbetsmiljön som kan förbättras, både gällande den fysiska och psykiska? Har du förslag på förbättringsåtgärder kan det vara ett tillfälle att lyfta det. Vid ett medarbetarsamtal summeras helheten och vilka frågor som diskuterades. Gör man någon överenskommelse ska det också dokumenteras. Arbetsgivaren och du behåller en varsin kopia.
/Kerstin, facklig rådgivare