Den 3 oktober blir Elisabeth Brandt Ygeman kanslichef på LO.

– Handels har väldigt engagerade förtroendevalda som det är roligt att träffa. Jag har lärt mig massor under mina sju år här. Vi har ökat fokus på handelns branschfrågor och utvecklat vårt sätt att jobba med politisk påverkan, sammanfattar hon.

Elisabeth Brandt Ygeman, Handels förste vice ordförande.

Ny förste vice ordförande i Handels blir Martin Nyberg. Ny andre vice ordförande väljs på ett extra förbundsråd den 9 november. Handels avdelningar får nominera kandidater fram till 1 september.

Handels ordförande och de två vice ordförandena utgör förbundsstyrelsens verkställande utskott, det vill säga Handels högsta ledning. Förbundsordförande är sedan 2020 Linda Palmetzhofer.