Kära skyddsombud,

Du har en central roll i arbetsmiljöarbetet. Genom att förebygga ohälsa och olyckor räddar skyddsombud liv och bidrar till att vi har säkrare och tryggare arbetsplatser. Därför är det både med oro och kampvilja som jag skriver till dig idag.

För det finns krafter i svensk politik som driver förslag som riskerar att vingklippa det lokala skyddsombudsarbetet. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna har gång på gång ifrågasatt skyddsombudens roll, ofta med inslag av djupt anti-facklig retorik.

Koppling till facket

Moderaterna vill inte att fackligt anslutna skyddsombud utsedda av sina arbetskamrater ska vara grunden i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och Sverigedemokraterna skriver i sin valplattform för 2022 att man vill avveckla de lokala fackklubbarnas koppling till skyddsombuden.

Båda partier har i riksdagen också stoppat Socialdemokraternas förslag om att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser.

Oro för konsekvenser

När jag reser runt i landet får jag ofta frågor från skyddsombud som är oroliga för vad de högerkonservativa partiernas politik skulle få för konsekvenser. De undrar hur det skulle påverka möjligheterna att få hjälp och utbildning från facket och uppbackning om det blir en konflikt med arbetsgivaren.

Utredning vill ge regionala skyddsombud större befogenheter

På fredagens presenterades en statlig utredning om de regionala skyddsombudens roll.

Regionala skyddsombud finansieras huvudsakligen av staten men är anställda av fackförbunden. I dag får regionala skyddsombud endast besöka arbetsplatser där det finns fackliga medlemmar.

Utredningen konstaterar att de regionala skyddsombuden har en viktig roll, inte minst på mindre arbetsplatser i branscher som frisör och skönhetsvård.

Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal, oavsett om det finns medlemmar eller inte. Samtidigt ska de statliga anslagen till verksamheten öka.

Just detta har regeringen föreslagit tidigare, men det röstades ner i riksdagen av de borgerliga partierna och SD år 2020.

Läs mer i Arbetet.

De uttrycker också en rädsla för vad som händer om de regionala skyddsombuden försvinner och om arbetsplatsen skulle överleva konkurrensen om oseriösa arbetsgivare får det lättare att oupptäckta runda arbetsmiljöregler.

Opinionsmätningarna tyder på ett jämt val så frågorna och farhågorna är rimliga och aktuella. Kanske har du funderat i liknande banor?

Stärk arbetsmiljön

Jag vill med detta brev försäkra dig om att Socialdemokraterna med full kraft kommer motarbeta de förslag som försöker underminera och begränsa ert livsviktiga arbete som skyddsombud.

Men det räcker inte att bara försvara skyddsombudens position. Vi vill stärka arbetsmiljön i Sverige genom att ge de regionala skyddsombuden tillträde till fler arbetsplatser och stärka myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet. Det handlar om säkrare arbetsplatser och schysst konkurrens.

Vi vet att vårt Sverige kan bättre och därför söker vi socialdemokrater ditt förtroende i valet den 11 september.