Får arbetsgivaren omplacera mig hur hen vill?

Nej. Du får inte flyttas till en annan befattning än den du har. Din lön och status får inte försämras i och med omplaceringen. Arbetsgivaren får heller inte bryta mot några lagar genom omplaceringen. De får till exempel inte omplacera dig för att försvåra det fackliga arbetet eller på grund av din etnicitet.

Kan min arbetsgivare flytta mig till en annan ort?

Ja, men det måste vara inom ett ”bekvämt pendlingsavstånd”. Det innebär att en arbetsdag inte får ta mer än 12 timmar, inklusive resa till och från jobbet.

Chefen kräver att jag börjar jobba i den andra butiken redan imorgon. Kan hen göra det?

Ja. Omplaceringen kan ske med så kort varsel, så länge du behåller ditt schema. Innebär omplaceringen förändrade arbetstider måste arbetsgivaren tala om det för dig tidigare. Har jobbet kollektivavtal med Handels får schemat ändras senast en månad i förväg. Utan kollektivavtal är det två veckors förvarning som gäller.

Kan jag som anställd säga nej? Vad händer då?

Om du säger nej till en skälig omplacering kan du bli uppsagd, eftersom du då åker ur turordningslistan.

Vilka skyldigheter har arbetsgivaren vid omplacering?

En arbetsgivare måste börja med att erbjuda omplacering i stället uppsägning. Om det är möjligt inom rimlig tid och inte kräver att företaget skapar en ny befattning. Detta kallas omplaceringsskyldigheten.

Arbetsgivaren får inte heller omplacera sin anställda till en arbetsplats bortom bekvämt pendlingsavstånd.

När omplaceringar innebär en arbetsplatsomorganisation måste arbetsgivaren förhandla med facket först. Det handlar då om tjänsterna, inte om personerna.

Ändras reglerna för omplacering med nya LAS?

Vid uppsägning av personliga skäl så fanns det tidigare ingen formell gräns kring hur ofta en arbetstagare kunde bli omplacerad. Huvudregeln i nya LAS är en gång. Vid arbetsbrist kan det dock bli fler omplaceringstillfällen.

Även reglerna kring hyvling förändras. Hyvling är en omplacering till samma tjänst men med lägre sysselsättningsgrad, det vill säga timmar på kontraktet. Med nya LAS införs turordningsregler vid hyvling.

Källa: LAS och Handels.