Förra sommaren omplacerades en anställd vid ett av Icas lager. Den anställda mannen hade i flera år fungerat som en länk mellan olika avdelningar på lagret. Hans tjänst bestod då till stor del av kontorsjobb. Nu fick han ett mindre kvalificerat jobb på golvet helt utan tjänstemannainslag.

En arbetsgivare får omplacera sina anställda och det är ganska vanligt att det sker inom LO-yrken med privata arbetsgivare. Men här har Ica gjort fel, menar Handels som har skickat in en stämningsansökan mot Ica till Arbetsdomstolen (AD).

Förlorar 10 000 per år

– Det som särskilt sticker ut här är att personen får en inkomstförlust av omplaceringen. Han förlorar nästan 10 000 kronor per år, säger Annett Olofsson som är jurist på LO-TCO rättsskydd och företräder Handels i rättsprocessen.

En omplacering som beror på den anställde personligen och som innebär försämringar för hen, måste arbetsgivaren ha godtagbara skäl för. I det här fallet tycker inte Handels att Ica har haft tillräckliga skäl för omplaceringen, vilket bryter mot kollektivavtalet.

– Det är vår bestämda uppfattning att Ica har tunt på fötterna i motiveringen till omplaceringen. Det har funnits påståenden om att han har haft brister i sitt bemötande av sina arbetskamrater. Händelserna utgör enligt vår bedömning inte godtagbara skäl, säger Annett Olofsson.

Ovanligt fall

Rättsfall som detta är ganska ovanliga och kallas för Bastubadare i arbetsrättsvärlden, efter ett vägledande fall i Arbetsdomstolen 1978. Då blev en operatör på ett pappersbruk påkommen med att bada bastu på arbetstid. Operatören omplacerades till en tjänst med betydligt lägre kvalificerade uppgifter och mycket lägre lön.

– Då slog Arbetsdomstolen fast att omplaceringen nästan var som en uppsägning, att det var som att den anställda fått en helt ny anställning, säger Annett Olofsson.

Inte förhandlat med facket

I fallet med lagerarbetaren har Ica dessutom inte förhandlat omplaceringen med facket, vilket är ett brott mot medbestämmandelagen.

Nu vill Handels att Ica betalar den förlorade inkomsten till lagerarbetaren samt ger honom 100 000 kronor i skadestånd. Facket yrkar också på totalt 200 000 kronor i skadestånd till förbundet för brott mot kollektivavtalet och medbestämmandelagen.

Ica har till den 7 oktober på sig att lämna in svar och motbevis till Arbetsdomstolen. Först därefter beslutar AD om fallet ska tas upp i domstolen eller ej.