Afa försäkring har undersökt vilket jobb de som blir sjukskrivna på grund av graviditetsrelaterad sjukdom har. Handeln har flest korta sjukfall, det vill säga upp till tre månaders sjukskrivning.

  • 1 av 3 kvinnor som blir korttidssjukskrivna jobbar som försäljare i handeln.
  • Vanligast är att en kvinna som blir sjukskriven på kortare tid jobbar i butik, har drabbats av rygg- och bäckensmärta (foglossning) och är i trettioårsåldern.

– Vi hoppas att rapporten kan leda till att arbetsgivare tänker på hur de kan underlätta för gravida kvinnor, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Att handeln har flest korta sjukfall beror på att många kvinnor i åldern 16 till 45 år jobbar där.

När antal sjukfall sätts i relation till antal anställda har livsmedelsarbetare, exempelvis slaktare och bagare, eller arbetare i metall– och övrig industri högst risk att bli korttidssjukskrivna. Därefter kommer lagerarbetare. Butiksanställda har lägst risk.

– Att risken är lägst för butiksanställda innebär inte att branschen på något sätt kan slå sig till ro i det viktiga arbetet med att förebygga sjukfrånvaro, säger Per Dalekant enhetschef för bland annat arbetsmiljöfrågor på Svensk Handel.

Chefen ska anpassa arbetet för gravida

Gravida kan behöva ändrade arbetsuppgifter för att kunna jobba. Det är arbetsgivarens ansvar att, så långt det är möjligt, göra de anpassningar som behövs för att undvika sjukfrånvaro.

– Vår generella bild är att våra medlemsföretag tar sitt ansvar och arbetar aktivt med de här frågorna.

Förutsättningarna och möjligheterna till anpassning kan variera, till exempel beroende på vilka arbetsuppgifter som faktiskt finns i den aktuella verksamheten, säger Per Dalekant enhetschef för arbetsmiljöfrågor på Svensk Handel.

Facket har en annan syn.

– Vår uppfattning är att arbetsgivaren inte vet vilka skyldigheter de har att anpassa arbetsuppgifterna för den gravida. Många gånger är det lättare att den gravida går hem och får graviditetspenning i stället, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Om en arbetsgivare inte anpassar arbetsuppgifterna kan den anställda vända sig till facket.

– Då kan våra skyddsombud träda in och begära att arbetsgivaren utreder vilka möjligheter som finns till arbetsanpassning, säger Krister Colde.

Gravid? Det här ska jobbet göra

Är du gravid och har besvär eller sjukdom kopplad till graviditeten? Här är hjälpen du ska få av jobbet.

  • Du har ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare att du väntar barn. Men när din chef får veta att du är gravid ska din arbetssituation riskbedömas och risker ska tas bort direkt.
  • Om det inte går ska du få andra arbetsuppgifter.
  • Du får inte heller behandlas orättvist för att du är gravid.

Vad är Afa-försäkring?

I Handels kollektivavtal finns försäkringar som kan ge extra pengar vid exempelvis sjukskrivning. Afa-försäkring har hand om dessa försäkringar.

Rapporten från Afa försäkring bygger på drygt 5 000 försäkringsärenden med graviditetsrelaterad sjukfrånvaro för kvinnor mellan 16 och 45 år. Sjukfallen startade 2019 och 2020. Rapporten omfattar inte graviditetspenning. Statistiken för korta sjukfall gäller arbetare i privat sektor.