Villkoren nedan är minimivillkoren för anställda i butiker med Detaljhandelsavtalet. Det kan finnas lokala avtal om lön, arbetstider med mera på respektive arbetsplats.

Så mycket tjänar du på Hemköp

Detta är det absolut lägsta du får ha i lön om du är:

Ålder: 16 år Timlön: 93,87  Månadslön: 15 583

Ålder: 17 år Timlön: 96,34  Månadslön: 15 993

Ålder: 18 år Timlön: 144,20  Månadslön: 23 938

Ålder: 19 år Timlön: 146,13  Månadslön: 24 258

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 149,65 Månadslön: 24 842

2 år: Timlön: 151,67 Månadslön: 25 178

3 år: Timlön: 159,45 Månadslön: 26 468

Minimilönerna gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2024

OB på Hemköp

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-fredag 18.15 –20.00: 50%

Måndag-fredag efter 20.00: 70%

Lördagar efter 12.00: 100%

Söndagar och helgdagar: 100%

Jul-, nyårs- och midsommarafton räknas som lördagar.

Lönetillägg på Hemköp

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och schema på Hemköp

Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.

Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud.

Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på Hemköp

Du har rätt att önska fem lediga dagar för nästkommande år. Önskemålen lämnas för det mesta in senast den 30 september året innan.

Du har rätt att vara ledig 16 helger per år.

Du har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. MEN chefen har rätt att bestämma när under sommaren (juni–augusti)

Tjänstepension på Hemköp

Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.

Facket på Hemköp

I de egenägda butikerna finns ungefär 50 skyddsombud som jobbar med arbetsmiljöfrågor på Hemköp. Därtill har Handels regionala skyddsombud över hela landet.

Förutom lokala klubbar på butikerna finns en central facklig grupp som heter Hemköps fackliga grupp (HFG). Den tar fram övergripande överenskommelser som gäller för Hemköps egenägda butiker.

Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444. De kan ge svar, rådgivning och avgöra om en medlems ärende behöver skickas vidare till ombudsman.

Om Hemköp

Ingår i Axfood som är ett av Sveriges största företag inom dagligvaruhandel.

Grundades år 1958 i Borlänge. De första åren hade butiken enbart hemleverans, därav namnet. Då körde grundaren hem maten till sina kunder från lokalen i Borlänge.

I dag finns ungefär 200 Hemköp-butiker från Örnsköldsvik i norr till Malmö i söder. Drygt 60 av dem är egenägda av Hemköp, resten är franchise.

Hemköpkedjan omsatte drygt 6 miljarder kronor under räkenskapsåret 2021.

Artiklar om Hemköp