Villkoren nedan är minimivillkoren för anställda i butiker med Detaljhandelsavtalet. Det kan finnas lokala avtal om lön, arbetstider med mera på respektive arbetsplats.

Lön på City gross

Detta är det absolut lägsta du får ha i lön om du är:

Ålder: 16 år Timlön: 93,87  Månadslön: 15 583

Ålder: 17 år Timlön: 96,34  Månadslön: 15 993

Ålder: 18 år Timlön: 144,20  Månadslön: 23 938

Ålder: 19 år Timlön: 146,13  Månadslön: 24 258

När du fyllt 18 år och har X antal år förvärvad branschvana är minimilönen:

1 år: Timlön: 149,65 Månadslön: 24 842

2 år: Timlön: 151,67 Månadslön: 25 178

3 år: Timlön: 159,45 Månadslön: 26 468

Minimilönerna gäller från 1 april 2023 till 31 mars 2024

OB på City gross

Jobbar du på tider när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger, ska du ha ersättning för det. Ersättningen – ob-ersättning – betalas ut som en procentsats av lönen.

Måndag-fredag kl. 18.15 –20.00            50 %

Måndag-fredag efter kl. 20.00               70 %

Lördagar efter kl. 12.00                          100 %

Söndagar och helgdagar                        100 %

Jul-, nyårs- och midsommarafton räknas som lördagar.

Lönetillägg på City gross

Du har rätt till ett lönetillägg om du har extra ansvar eller mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Arbetstider och schema på City gross

  • Schemat ska gälla i minst sex månader och du ska få det minst en månad i förväg.
  • Du har rätt att påverka ditt schema. En gång per år ska butikens bemanning för de kommande 12 månaderna tas fram med klubb eller fackombud. Då ses öppettider, hur ordinarie personal används och hur ofta olika personer arbetar kväll och helg över. Man ska även ta hänsyn till familjeskäl och lyssna in önskemål om lediga dagar.

Ledighet på City gross

Pensionspengar på City gross

Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av lönen till din tjänstepension. På den del av lönen som överstiger summan av 7,5 inkomstbasbelopp avsätts 30 procent. Detta gäller från det att du fyllt 22 år. Är du 25 år får du ytterligare 0,8 procent i pensionsavsättning.

Inkomstbasbeloppet ändras varje år. Det är pensionsmyndigheten som räknar ut beloppet.

Facket på City gross

  • 59 skyddsombud arbetar med arbetsmiljöfrågor på kedjans varuhus. På en del butiker finns fackombud och / eller lokala klubbar. Handels har därtill regionala skyddsombud över hela landet.
  • Förutom lokala klubbar på butiken finns en central facklig grupp (CFG) som tar fram övergripande överenskommelser som gäller för hela City gross-kedjan.
  • Har du frågor kan du ringa Handels Direkt på 0771 666 444. De kan ge svar, rådgivning och avgöra om en medlems ärende behöver skickas vidare till ombudsman.

Källor: Kollektivavtalet med Handels och Svensk Handel (Detaljhandelsavtalet), Handels, Semesterlagen och City Gross. Siffrorna för lön gäller fram till 31 mars 2023.

Om City gross

  • Den första City grossbutiken öppnade 1993, men familjen Bergendahl som äger kedjan började sälja livsmedel redan 1922.
  • Har 42 butiker och ungefär 3 000 anställda i Sverige, mellan Sundsvall och Trelleborg.
  • Omsatte drygt 10 miljarder kronor under 2021.

Artiklar om City gross