Hur påverkas min pension när jag går ner i arbetstid?

Du får en lägre pension. Det beror på att pensionen hänger ihop med din inkomst. Detta gäller både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

  • Tjänstepensionen baseras på lön, det vill säga vad din arbetsgivare betalat in under din anställning. Färre timmar – lägre lön – lägre inbetalning till pensionen – lägre pension. Ju kortare anställningstid desto färre inbetalningar.
  • Den allmänna pensionen baserar på inkomster du betalat skatt på, som a-kassa och sjukpenning. Eftersom dessa ersättningar blir lägre när du får lägre lön blir även den allmänna pensionen lägre.

minpension kan du räkna på hur just din pension kan påverkas. För frågor om tjänstepensionen, kontakta Fora.