Hur påverkas min sjukpenning när min tjänst hyvlas?

  • Din sjukpenning baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den i sin tur baseras på din lön. Blir lönen lägre, blir SGI:n lägre.
  • Du kan också bara få sjukpenning för den tid som du skulle ha jobbat, oavsett om du är sjuk på heltid. Jobbar du halvtid kan du få sjukpenning för halvtid.
  • Obs! Är du redan sjukskriven från jobbet är din SGI skyddad från att sänkas under sjukskrivningsperioden.

Hur påverkas sjukförsäkringen i kollektivavtalet?

Du kan få pengar från kollektivavtalets försäkringar vid sjukdom. Även denna påverkas när du går ner i tid. Ersättningen hänger nämligen ihop med den sjukpenning du från Försäkringskassan. När den blir lägre, blir även försäkringspengarna från kollektivavtalet lägre.

Vill du veta mer? Kontakta AFA Försäkring. Du kan också räkna på deras ”Ersättningskollen”.

Fakta om SGI: