Ett av Handels tuffaste krav när avtalsförhandlingarna började var att stoppa hyvling av arbetstid. Arbetsgivarna i Svensk Handel ville å sin sida utöka möjligheten att anpassa arbetstider och kontrakt så att fler anställda jobbar de tider då kunderna är många. 

– Vårt yrkande gick ut på att hyvling inte ska förekomma på vårt avtalsområde. Nu har vi enats om att det ska minska och helst undvikas vid en omorganisation. Arbetsgivaren måste i stället överväga andra alternativ än att förändra sysselsättningsgraden. Det ska bli dyrare för dem att hyvla, säger Martin Nyberg, Handels avtalssekreterare.

I det nya kollektivavtalet står det att arbetsgivare ska undvika att hyvla personalens arbetstid vid en omorganisation. I stället ska de överväga andra alternativ. Om de ändå vill hyvla får de som har jobbat länge en längre omställningstid än tidigare. Det gör att det blir dyrare för arbetsgivarna att hyvla. 

Martin Nyberg, Handels, avtalsrörelse,
Martin Nyberg, avtalssekreterare och förste vice ordförande i Handels.

Handeln drabbas hårdast av hyvling

Detaljhandeln är det område som enligt Handels drabbas hårdast av hyvling. Ett förbud mot hyvling går inte att åstadkomma utan en förändring av lagen om anställningsskydd (LAS). Därför är Martin Nyberg nöjd med utfallet av förhandlingarna.

– Vi har tagit stora kliv mot en minskning. Skrivningarna i det nya kollektivavtalet innebär också ett stärkt skydd för dem som varit anställda länge, säger han.

Längre omställningstid för den som drabbas

Tidigare var den så kallade omställningstiden max sex månader. Med det nya avtalet ökas omställningstiden för de som varit anställda i sex år eller mer – upp till nio månader för den som jobbat i tio år eller mer. Omställningstid är tiden från att en anställd får besked om färre timmar, tills det nya kontraktet börjar gälla. Under den tiden gäller de gamla villkoren.

För att följa upp hur de nya reglerna tillämpas har Handels och Svensk Handel tillsatt en gemensam grupp. Den ska följa och analysera vilken effekt de nya skrivningarna om hyvling får när det blir aktuellt. Resultatet blir sedan ett viktigt underlag inför nästa avtalsrörelse, menar Martin Nyberg. 

Hyvlingen på H&M hade inte kunnat stoppas

Om det nya kollektivavtalet hade funnits när H&M började sin stora omorganisation och hyvling hade det blivit dyrare för företaget att skära så hårt i arbetstid för de som jobbat länge. Men det hade inte kunnat stoppa hyvlingen.

– Det hade ändå gjort skillnad för dem som förhandlar, eftersom det nu är tydligt att arbetsgivaren ska undvika hyvling och i stället hitta andra alternativ. Dessutom blir det ju dyrare med längre omställning. Vår förhoppning är att så få som möjligt ska drabbas av detta. Sedan kan man alltid önska mer, men detta är ett första viktigt steg för oss i en stor fråga, säger Martin Nyberg.