Göte hade sannerligen känt igen sig i samhället i dag trots att det är 37 år sedan han gick bort.

Det var min mammas farfar som hette Göte, och han hade känt igen sig för att det svenska klassamhället har gjort en oönskad återkomst. Ett samhälle som Göte visste mer om än de flesta.

För om man var född i den svenska samhällspyramidens allra mörkaste hörn, då visste man om det. Och det var Göte.

Föräldralösa barn

Han kom efter sin mors död att bli bortauktionerad från ”försörjningsinrättningen”. Det var så man gjorde i början av 1900-talet med barn som hade oturen att födas fattiga och som hade den ännu större oturen att bli föräldralösa.

Det innebar att man auktionerades bort till den bonde som åtog sig att för statens räkning ”ta hand om barnet” till minsta möjliga kostnad för staten. Ett slags socialtjänst som privatiserats. Ett hårt och tungt arbete från morgon till kväll och ett kok stryk på det, det var vardag.

Inte råd med elräkningar

Vart vill jag komma med det här?

I Sverige i dag har helt vanligt folk svårt att betala elräkningen på grund av en sinnessjuk europeisk marknadsprissättning.

Skolorna rapporterar att barn äter som mest i skolan på fredagar och måndagar, för att kompensera att kylskåpet därhemma ekar tomt under helgen.

Våra reallöner kommer att minska de närmaste åren.

Minst marginaler drabbas hårdast

Det hade varit ett samhälle som Göte känt igen sig i. För han visste vad det innebar att det var kallt och dragigt när man skulle sova.

Han hade upplevt hur det var att gå hungrig på landsbygden utanför Växjö när lönerna var ytterst låga för det hårda arbete som merparten av samhällets arbetare utförde.

Klass blir tydligt när krisen står för dörren. De med de minsta marginalerna är de som drabbas hårdast.

Göte föddes utan marginaler för han hade oturen att födas som fattig. Det samhälle vi har byggt upp hade som mål att utjämna skillnaderna mellan rik och fattig genom skattessystemet. Det håller nu på att erodera.

Politisk, social och ekonomisk demokrati

Jag är glad att Göte fick uppleva det samhällssystemet under dess glansdagar. Men kampen mot klassamhället är inte över. Vi har inte ens sett början på slutet.

Med andra val kanske vi kan trösta oss med att denna kris kan vara det som vi en dag tittar tillbaka på som slutet på början.

Handels mål är politisk, social och ekonomisk demokrati. Lyckas vi med de tre målen så är klassamhället kört och Göte hade varit mäkta stolt.