En ny statistikrapport från Afa försäkring visar att en femtedel av de allvarliga arbetsolyckorna inom handeln beror på hot, våld och rån. Det är därmed den näst vanligaste allvarliga arbetsolyckan i branschen, efter fallolycka som är den vanligaste över hela arbetsmarknaden.

Unga i handeln mest drabbade

 – Anställda inom handel skiljer sig från andra yrkesgrupper eftersom hot- och våldolyckorna drabbar de yngsta, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa försäkring i ett pressmeddelande.

Emil Askestad, statistiker och analytiker på Afa försäkring.

61 procent av hot- och våldolyckorna i handeln drabbade en person mellan 16 och 35 år. Jämfört med 38 procent i samma åldersgrupp sett till hela arbetsmarknaden.

Pistolhot och rånmisshandel vanligt i butikerna

Tre av fyra allvarliga olyckor i kategorin beror på rån. Vanligast är att bli hotad vid rån, särskilt för kvinnor och unga. Det är ofta pistolhot, hot med kniv eller yxa eller hot om annan fysisk misshandel.

Näst vanligast är att utsättas för rånmisshandel. Där är män något mer utsatta än kvinnor. Framför allt är det unga som drabbas. 62 procent av rånmisshandlarna skadade någon som är under 35 år när det gäller anställda i handeln.

Butikssäljare inom dagligvaruhandel är den yrkesgrupp i handeln som löper störst risk att råka ut för hot, våld och rån på jobbet. Ett exempel på det är Alexandra på Ica Aptiten i Stockholm som blev slagen i ansiktet av en kvinna som försökte stjäla från butiken.

Vanligaste allvarliga arbetsolyckorna inom handeln:

  • Fallolycka – 25 procent
  • Hot, våld, rån – 20 procent
  • Skuren av kniv eller annat – 13 procent
  • Maskiner och verktyg – 9 procent

En allvarlig arbetsolycka innebär att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, och/eller medicinsk invaliditet.

Källa: Afa försäkrings rapport Handel och restaurang – Allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro maj 2023.