De senaste åren har det skett allt färre butiksrån i Sverige. År 2020 ökade antalet tillfälligt för att sedan sjunka rejält år 2021 och år 2022. Så få som de är i dag har de inte varit sedan 1980-talet.

Både Handels och Svensk Handel tror att trenden beror på att allt färre betalar med kontanter.

Källa: BRÅ:s preliminära statistik

– De flesta har nog insett att det inte finns så mycket pengar i kassorna längre och tycker inte att det är värt riskerna att råna kassan, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Butiksstölder ökar

Däremot är risken stor att stölderna ökar under 2023 och 2024, tror han, eftersom brotten följer samhällsekonomin.

Bra ekonomi – färre brott. Dålig ekonomi – fler brott.

Svensk Handel märkte att situationen för butikerna förvärrades i början av hösten och nu visar BRÅ:s statistik att antalet butiksstölder faktiskt ökade under 2022 jämfört med året innan.

Källa: BRÅ:s preliminära statistik

De ökade stölderna kan bli ett arbetsmiljöproblem. Fler stölder kan leda till fler motvärnsrån, vilket innebär att gärningspersonen gör motstånd i form av hot och/eller våld när den blir upptäckt och hindrad.

– Det kommer bli jättevanligt med motvärnsrån. En del anställda agerar nog impulsivt och försöker stoppa tjuvarna. Men vi har ju femtonåringar som skjuter folk i dag. Man vet inte vad personen har i fickan. Är det värt att riskera livet för en oxfilé? säger Krister Colde.

Butikschefer kräver att personal jagar kriminella

Ibland finns en press uppifrån att agera vid snatterier och stölder. Det händer att medlemmar ringer till Handels och berättar om butikschefer som mer eller mindre kräver att personalen jagar i kapp och håller fast i gärningspersonerna tills polis eller väktare kommer.

– En ombudsman berättade om en arbetsgivare som till och med velat få in det här i arbetsbeskrivningen. Där sa vi blankt nej. Och att om arbetsgivaren fortsatte med detta så skulle vi lägga en 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Det är inte acceptabelt, säger Krister Colde.

Han fortsätter:

– Vår bestämda uppfattning att man inte ska konfrontera tjuvarna. Personalen ska vara så säker och trygg som möjligt. Tryck på ett tyst larm till väktare eller kontakta chefen, och låt de som har utbildning i detta hantera brotten.

Ska inte vara polisens förlängda arm

Nina Jelver, tf säkerhetschef på Svensk Handel

Svensk Handel håller med.

– Det är upp till polisen. Personalen ska inte vara polisens förlängda arm. Då skulle det bli ännu svårare att rekrytera personal till butikerna, säger tf säkerhetschef Nina Jelver.

Varannan handlare polisanmäler inte

Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer utsattes nästan 40 procent av butikerna för stöld under hösten. Mer än varannan av dessa butiker polisanmälde inte brottet. Samtidigt visar BRÅ:s statistik bara de brott som polisanmäls.

– Det är en bråkdel som anmäls. Det är skrattretande låga siffror i BRÅ:s statistik. Då skulle det vara 100 stölder om dagen i Sverige. Det stjäls väldigt mycket mer. Mörkertalet är ofantligt, säger Nina Jelver.

Att butikerna inte polisanmäler beror enligt Trygghetsbarometern främst på att de inte har någon misstänkt, och att en polisanmälan sällan leder till åtal eller dom. Det är dessutom krångligt och tidskrävande att göra en anmälan via polisen.

– Polisen inleder sällan ens förundersökningar. Det sänder signalen att det är riskfritt att stjäla från butiker. Jag fattar att butikerna är uppgivna. Det blir ett hån mot dem, säger Nina Jelver.