– Problemet är ofta att ledningen har siffror uppifrån att förhålla sig till. Det ska sparas eller bara vara en viss bemanning oavsett om det innebär att det fattas ett huvud. Vid sjukdom ersätter man inte alltid personen. Det gör att man ofta ligger efter med det dagliga arbetet, vilket leder till stress. Jag har kollegor som är väldigt trötta efter jobbet. De har ingen ork kvar till sin fritid, säger Sofia Inlund, skyddsombud på Stora Coop Falkenberg.

Handels årliga enkät till skyddsombud visar att mer än en tredjedel, 36 procent, av butikerna och 15 procent av lagren är konstant underbemannade.

På arbetsplatser med otillräcklig grundbemanning är det vanligare att anställda har högre arbetsbelastning, inte hinner ta raster, jobbar mer övertid och blir inringda på lediga dagar.

Det finns även sämre tid för återhämtning under arbetsdagen och anställda får mindre stöd från kollegor och chefer.

Så här svarar ett skyddsombud i butik: ”Den är under all kritik. Det ska dras in på timmar hela tiden, samtidigt som arbetsbelastningen ökar och butiken ständigt går med vinst. Sällan eller aldrig känner sig avdelningar klara och nöjda med sitt arbete. Många moment som måste hoppas över för att hinna.”

Sårbart när någon blir sjuk

Sårbarheten är större i redan underbemannade butiker om någon blir sjuk eller måste vabba. Så här svarar ett annat skyddsombud i ett varuhus.

”Vi är så slimmad personalgrupp så om en blir sjuk så blir det stressigt och om två blir sjuka så blir det kaos, alla måste ta extrapass i kassan så det dagliga arbetet med varor hamnar efter. Detta orsakar att vi hela tiden ligger efter med ordinarie uppgifter. Tyvärr leder det till psykisk stress och dålig stämning.”

Bemanningsplanering ger bättre schema

Enligt skyddsombuden är en lösning på problemen att använda den bemanningsplanering som finns inskriven i kollektivavtalen för butiks-, lager- och e-handelsanställda.

En gång per år ska arbetsgivaren i samråd med de anställda se över bemanningen. Hänsyn ska tas till arbetsmiljön och de anställdas önskemål.

Men det är inte alltid det fungerar. Emelie Lilja är skyddsombud på Ica Kvantum Mirum i Norrköping.

– Bemanningsplaneringen fungerar inte alls just nu på min arbetsplats. Det märks att det påverkar den psykiska arbetsmiljön. Det är stressigt och det finns de som blir inringda på lediga dagar. De känner sig ofta tvingade att tacka ja till de tillfrågade passen för att de behöver timmarna och pengarna för att kunna försörja sig på.

Emelie Lilja på Ica Kvantum Mirum i Norrköping.

På många arbetsplatser där planeringen fungerar har det lett till bättre grundbemanning, fler tillsvidareanställningar och fler timmar på kontrakten.

Det kan även ge mer långsiktighet i schemaläggningen, vilket underlättar livspusslet.

60 timmar vakanser på schemat

Sofia Inlund, på Stora Coop Falkenberg önskar att arbetsgivarna var mer insatta i bemanningsplanering.

– Klubben har en gång granskat ett schema där det var ca 60 timmar vakanser under en månad. Med många dagar i rad och långa pass för att täcka driften. De ville trycka igenom ett sådant schema och menade samtidigt att det inte fanns möjlighet att höja kontrakten. Det schemat kunde vi inte gå med på. En välgjord bemanningsplanering har gjort att flera av mina kollegor fått fler timmar på kontraktet. 

Handels skyddsombudsenkät

Enkätundersökningen genomförs varje år och innehåller frågor om situationen på arbetsplatsen. Handels skickade enkäten till 3 940 skyddsombud varav 880 personer, eller 22 procent, svarade. Årets temafrågor om bemanning riktades enbart till skyddsombud i butiker och på lager och e-handel. De besvarades av 531 i butik och 226 på lager och e-handel.