Handelsnytt har ställt frågor om ledarskap till 13 000 medlemmar i Handels.

Den visar att många inte känner att de kan få stöd av sin chef.

Undersökningen visar också att runt en tredjedel av de anställda anser att cheferna inte har koll på lagar, regler och arbetsmiljö.

Enkätfråga: Känner du att du kan vända dig till din chef om du behöver stöd och hjälp på jobbet?

Svensk Handel: Jobbar aktivt

Katrin Dagergren är arbetsmiljöexpert på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

– Vi pratar dagligen med hundratals chefer i våra medlemsföretag och jag upplever att företagen tar frågor om arbetsmiljö och lagar och regler på största allvar. Vår uppfattning är att de jobbar aktivt med de här frågorna. Men det kan ibland vara väldigt mycket för chefer att hantera.

Hon tycker att arbetsgivarna och Svensk Handel själva jobbar aktivt för att utbilda chefer i arbetsmiljö och arbetsrätt.

– Vi har också ett antal webbutbildningar inom arbetsmiljöområdet som vi jobbat fram tillsammans med facket. De används väldigt mycket av både chefer och övriga anställda.

Schemaläggning viktigt

Schemaläggningen är viktig för att få livet att gå ihop i en bransch med mycket kvälls- och helgjobb. Bland lagerarbetare verkar cheferna ha bättre koll på detta, medan det i butik är många fler som uppger att cheferna har dålig koll på schemaläggningen.

– Som chef måste man väga väldigt många intressen mot varandra och det kan vara svårt att balansera så att alla blir nöjda. Så det är kanske inte så konstigt att åsikterna ibland går isär, säger Katrin Dagergren.

Handels ordförande Linda Palmetzhofer tror att brister i schemaläggningen kan handla om stress och tidsbrist.

– Chefer måste ha tid för att kunna jobba med personalfrågorna, inte minst bemanningsplanering och schemaläggning. Men också tid att arbeta med arbetsmiljön och se till att de anställda mår bra, säger hon i en intervju med Handelsnytt.

Enkätfråga: Upplever du att din chef har tillräckliga kunskaper om schemaläggning?

Så gjorde vi undersökningen

Handels gjorde i samarbete med Handelsnytt en enkätundersökning som skickades ut av Novus under våren 2024. 13 000 medlemmar svarade och svarsfrekvensen var 19 procent.