I slutet av maj avbröt de 14 LO-förbunden förhandlingarna med Almega Bemanningsföretagen om ett nytt bemanningsavtal. Under sommaren har Bemanningsföretagen lämnat ett nytt förslag som bland annat berör den viktiga knäckfrågan om hur garantilön för bemanningsanställda ska beräknas.

Facket har krävt att garantilönen som anställda får då de inte är uthyrda ska baseras på timlön i stället för månadsförtjänst. Detta för att undvika att bemanningsföretag ska frestas att hålla nere månadsförtjänsten genom låta anställda sitta hemma några dagar i slutet på månader då de tjänat extra mycket.

Arbetsgivarna har hittills inte velat ändra lönesystemet men sagt sig vara beredda att hitta andra modeller för att hindra missbruk. Den 11 och 12 september möts parterna i nya förhandlingar.

– Vi hoppas att det leder till att frågan regleras så att det inte går att missbruka bemanningsavtalet, säger Mikael Segel, ombudsman från Handels som deltar i förhandlingarna.

En Handelsmedlem som är anställd på bemanningsföretag frågar i en insändare i Handelsnytt varför facket inte varslat om strejk för bemanningsavtalet. Mikael Segel svarar att Handels inte ensamt äger frågan eftersom LO:s 14 förbund förhandlar gemensamt gentemot Bemanningsföretagen.

– Sen kan vi också konstatera att vi inte har lika hög facklig organisationsgrad på bemanningsföretagen som till exempel inom partihandeln. Då blir det svårare att genomföra en konflikt, säger Mikael Segel.

Det förra Bemanningsavtalet löpte ut den 30 april, men fortsätter att gälla tills vidare då ingen av parterna har sagt upp det.

Läs insändaren: Varför strejkar vi inte?