Yngre lagerarbetare drabbas oftare av olyckor än äldre kolleger, visar statistiken. Lennart Dahlström, huvudskyddsombud på Jysks centrallager i Nässjö bekräftar bilden och framhåller att de yngre ofta är inhyrda via bemanningsföretag.
– Den inhyrda personalen pressas hårdare, troligen för att de är livrädda att förlora sitt jobb om de inte presterar max. De behöver gå med i facket och få veta sina rättigheter, men de är svåra att värva, säger Lennart Dahlström.

Olyckor på hans arbetsplats handlar ofta om ben- och fotskador i samband med att någon trampar snett eller får ett kolli på sig.
– Det är lätt att göra fel när tempot är högt. Jag får ofta gå till de inhyrdas arbetsledare och påpeka brister i säkerheten.
I övrigt tycker Lennart Dahlström att arbetsmiljöarbetet fungerar väl tack vare ett utvecklat samarbete mellan arbetsledningen och skyddsombuden.

Vid Arbetsmiljöverkets stora inspektion av partihandeln i södra Sverige hade åtta av tio arbetsplatser brister i arbetsmiljön. Statistiken visar att lagerassistenter är lika olycksdrabbade som byggnadsarbetare.
– Det är inte rimligt. Lagerarbete behöver göras säkrare, säger arbetsmiljöinspektören Klas-Åke Sibgård.

Verkets krav på de inspekterade företagen gällde ofta att förbättra arbetsmiljöarbetet i form av rutiner och policy som alla känner till.
Tydlig introduktion till nyanställda och inhyrda är en viktig del. Många behöver också öka säkerheten vid truckkörning.
– Man behöver se över hur man kör, skilja trucktransporter från gående och ha bra rutiner för underhåll, säger Klas-Åke Sibgård.

Inspektioner i partihandeln

Åtta av tio fick anmärkning


Arbetsmijöverket har
i år inspekterat 650 lagerarbetsplatser i södra Sverige.

525 av dem (81 procent) har fått 2300 krav om förbättringar.
De flesta krav gällde bristande arbetsmiljöarbete, rutiner och policy.

Nästan lika många krav gällde riskbedömningar och att faktiskt åtgärda de risker som upptäckts.

En stor del behövde förbättra säkerheten vid truckkörning och lyft.

Mellan 2006 och 2010
rapporterades 5300 arbetsolyckor bland lagerarbetare.

Truckar låg bakom
en tredjedel av olyckorna. Andra olyckor orsakas av lyftanordningar, lastpallar och emballage.

Källa: Arbetsmiljöverket