I Sveriges största butik får kollektivavtalet om begränsad visstid stora effekter. Antalet fast anställda på Handels avtal ökar med 60 procent från 400 till 640 i det halländska lågprisvaruhuset. En tredjedel, 80 av de 240, blir tillsvidareanställda 1 november, resten 1 mars. Anställningarna är på mellan 21 och 30 timmar i veckan.
– Skönt att äntligen få en trygg anställning. Nu slipper jag gå arbetslös på vintern och kan för första gången ha sommarsemester, säger Elina Håkansson som varit visstidsanställd på Gekås sedan 2005.

Ett lokalt avtal som tillåtit säsongsanställningar har gjort att Gekås kunnat hålla stora skaror av medarbetare på osäkra jobb år ut och år in. Möjligheten stängs i och med butiksavtalets nya skrivning om begränsad visstid.
– Vi är jättestolta. De flesta medlemmar är väldigt glada att få fast anställning. De får schema för hela året, lön även under lågsäsong och semester på sommaren, säger Handelsklubbens ordförande Else Marie Johansson, som varit med och förhandlat.

För att klara de kraftiga säsongsvariationerna tillämpas årsarbetstidsschema där både nyanställda och trotjänare får jobba mindre i början av året och mer under hösten fram till jul. 40 timmar i veckan är dock max.

Nyordningen har även negativa konsekvenser. För att slippa tvingas erbjuda fler fasta anställningar väntas arbetsgivaren neka förlängt kontrakt till visstidare som närmar sig ettårsgränsen.
– Två-tre hundra som hamnat på fel sida strecket kan tvingas sluta, säger Izabela Nannesson.
I stället överväger Gekås att anlita bemanningsföretag. Leksaksavdelningen har drygt 25 inhyrda på försök under hösten.

Inhyrningen har förhandlats enligt samma regler som införts i lageravtalen.
– Det har gett oss koll på vilka som anställs, på hur många timmar och vad de tjänar. Inhyrda ska få facklig information och behandlas som våra egna, säger Else Marie Johansson.

Så säger avtalet

Ett års visstid ger fast jobb

Den som inom fem år haft tidsbegränsad anställning i mer än ett år eller vikariat i mer än två år hos en arbetsgivare blir tillsvidareanställd. Regeln gäller för anställningar som ingåtts från och med 1 maj 2012.
(Detaljhandelsavtalet paragraf 2 moment 3.)