Vad många inte tänker på är att ju fler som lämnar facket desto svagare blir de förtroendevalda att föra vår talan. På sid 8-9 i nr 2 2013 finns ett konkret exempel på att Handels har gynnsammare avtal än Transport för att ta ett ex.

Christer Svensson