Under mars månad ökade medlemsantalet med 870 personer. Därmed har Handels nu 149 934 medlemmar.

Sedan valet 2006 har alla LO-förbund tappat medlemmar. Handels hade då drygt 170 000 medlemmar och tappade ungefär 25 000 medlemmar fram till 2011. Men sedan vände det. Förra året ökade Handels medlemsantalet med 4 185 medlemmar.

De flesta övriga LO-förbund har inte lyckats öka antalet medlemmar sedan det stora tappet som började 2006.