Jag undrar vilka rättigheter jag har om jag vill ta tjänstledigt och prova ett annat arbete?
Jenny

Svar:
I lagstiftningen finns det ingen rätt till ledighet för att prova annat arbete. Det innebär att arbetsgivaren kan neka sådan tjänstledighet.  Du behöver ta upp denna fråga med din arbetsgivare och se om ni kan komma överens om att du får tjänstledigt. Däremot finns det möjlighet att vara tjänstledig för att till exempel studera och vid start av eget företag. Vid fler frågor om tjänstledighet, är du välkommen att kontakta Handels Direkt på telefonnummer 0771-666 444 vardagar kl. 8-18.
Maja Sundberg, Handels Direkt