Vad går projektet ut på?
– Vi kommer att intervjua handelsanställda om varför de byter jobb. Med fokus på dem som byter frivilligt. Alla vet att det är hög personalomsättning inom handeln. Men jag vill veta vad den beror på.
Varför har du börjat intressera dig för just detta?
– Jag och min kollega Ann-Mari Sellerberg har gjort andra studier då jag själv jobbat på olika butiker och sett vad de anställda gör.  Det kallas deltagande observation. Samtidigt intervjuade jag mina arbetskamrater och fick höra många intressanta berättelser om karriärvägar.
Är det skillnad på handelsanställdas karriärvägar och andra yrkesgruppers?
– Många har liksom sicksackat sig genom arbetslivet snarare än att klättra spikrakt uppåt. Kanske gått mellan olika typer av anställningar. Däremellan kanske drivit eget. Det avviker lite från tidigare forsknings förklaringar till varför man byter jobb.
– Det har mer handlat om lön, tid i yrket och hur arbetsmarknaden ser ut. Vi kommer att fokusera på annat.
Som vad?
– Möjligheten att få utöva sin yrkeskunskap. Inom livsmedelsbranschen finns det till exempel många styckare, bagare eller konditorer som kanske prioriterar att få göra det de kan. Utrymme för kreativitet och företagets värderingar spelar också  in. Ibland är sådant viktigare än lön och arbetstider. Det är vår hypotes i alla fall.
Hur kan resultaten komma till användning?
– Projektet kommer att ge kunskaper om varför anställda slutar.  Kunskap som kan användas till att utveckla rekryteringen och anpassa arbetsvillkoren så att de tillmötesgår anställdas ambitioner. Det skulle gynna både anställda och arbetsgivare.