Det lönesystem för rådgivare som infördes på Folksam 2011 har enligt facket lett till att två av tre anställda har fått sänkt lön (se tidigare artikel).

De två facken Handels och FTF (Facket för försäkring och finans) har gemensamt förhandlat med Folksam om förändringar i lönesystemet, men parterna har inte kunnat enas. Efter lokala och centrala förhandlingar fördes frågan till en skiljenämnd för avgörande. Nämnden har haft flera sammanträden den senaste veckan utan att lyckas lösa frågan.

Börje Enander, ordförande i Handels klubb för försäkringsanställda, berättar att nämnden nu beslutat föra tillbaka frågan för förhandling mellan de centrala parterna.
Nästa möte i skiljenämnden planeras till den 25 september.