Alla vet att arbetslösheten är sjukt hög just nu.
Alla vet att de arbetslösa kostar ofantliga summor för stat och kommun.
Men vad inte alla vet är att där finns jobb.
Jobb till nästan alla som vill ha.

Hur och var? Frågar du dig säkert på denna fråga.
Det stora problemet är att de arbetslösa har helt fel utbildningar och kompetenser för dagens arbetsmarknad.

Vi måste få folk i utbildning och framförallt i rätt utbildning som ger jobb och inte fortsatt arbetslöshet för att hålla nere lönerna som vissa politiker vill.
Det är nu vi vänder på Smeten.
Om vi utbildar de arbetslösa istället för att skicka dem till Fas 3, till de yrken som arbetsmarknaden behöver.

Då händer 3 viktiga saker:
1. Vi kan spara skatt till vår välfärd i stället för att betala dyra försörjningsstöd och andra bidrag.
2. Vi får in nya friska intäkter, så vi inte behöver höja skatten för att öka vår välfärdssektor.
3. Köpkraften ökar i vårt land då fler kommer i jobb och får större inkomster vilket i sin tur genererar ännu fler jobb, ännu mer inkomst till staten via momsen – och välfärden ökar ytterligare.

Per Thomsen