– Vi är inte uppsagda och vi vet inte vad som händer nu, säger Elsie van Cotthem, en av de anställda.

Till Handelsnytt säger ägaren Bruno Eriksson att det finns flera spekulanter på butiken och att han räknar med att den får en ny ägare under oktober.
– Butiken kommer att konverteras till en Tempo-butik och de anställda kommer att övertas av den nya ägaren.

Enligt Jaana Pålsson, ombudsman i Handels, är det inte självklart att de anställda får fortsätta att arbeta i butiken.
– Det beror på den nya ägaren, om han eller hon går med på övertagandet av personal, säger hon.