Som representanter för över en miljon frisörer i Europa enades parterna förra året om ett europeiskt ramavtal för att förbättra frisörers arbetsmiljö. Avtalet innehåller regler om hur man ska förebygga vanliga problem som hudeksem, luftrörsbesvär och belastningsskador. Vi lämnade avtalet till EU- kommissionen med önskemål om att det skulle läggas fram som förslag till ett europeiskt arbetsmiljödirektiv för frisörer.
 
Vi var som parter stolta över att ha lyckats ta fram ett gemensamt förslag till arbetsmiljödirektiv för frisörer i hela Europa, helt i enlighet med den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter som EU-kommissionen har uppmuntrat. Därför reagerar vi med bestörtning när nu EU-kommissionen den 3 oktober stoppat detta förslag till direktiv. Det som borde vara ett skolexempel på just framgångsrik social dialog kommer inte att läggas fram för ministerrådet.

Regeringsföreträdare för tio länder skickade i oktober förra året ett brev till EU-kommissionen för att stoppa förslaget till arbetsmiljödirektiv. Ett av skälen var att ramavtalet var för specifikt. Dessutom uppmanades kommissionen att starta en diskussion om hur man bättre kan reglera de partsavtal som leder till lagstiftning. En av undertecknarna var dåvarande arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Varför undertecknar den svenska arbetsmarknadsministern ett brev för att stoppa ett direktiv om skydd av hälsa och säkerhet vid arbete inom frisörbranschen? Hade hon ens läst ramavtalet innan hon undertecknade brevet?
Varför hörde arbetsmarknadsministern inte av sig till oss som parter för att diskutera frågan? Vi hade då kunnat informera om att vi i Sverige redan implementerat ramavtalet i sin helhet i vårt kollektivavtal för frisörbranschen. Vi hade också kunnat förklara att vi i Sverige redan har väldigt specifika arbetsmiljöregler för frisörbranschen. Samt berätta att ett direktiv skulle kunna fungera som ett slags skydd mot osund konkurrens eftersom reglerna då hade omfattat alla.

Vi vill nu fråga nuvarande arbetsmarknadsminister:

• Vilken är anledningen till att regeringen aktivt arbetade för att stoppa detta direktiv?
• Hur ställer Du dig till detta förslag på arbetsmiljödirektiv för skydd av hälsa och säkerhet för frisörer?
• Vilka åtgärder har Du för avsikt att vidta i de fall du inte delar din företrädares uppfattning?

Linda Palmetzhofer, ombudsman med ansvar för frisörbranschen, Handels
Ted Gemzell, vd Frisörföretagarna