– När butiker anlitar entreprenörer ska de anställda där självklart ha samma villkor som butikens egen personal, det vill säga kollektivavtalets, säger Handels
avtalssekreterare Per Bardh.
Räcker det inte med ”motsvarande villkor som kollektivavtalets”?
– Vad betyder det? Hur kontrolleras det? Den svenska modellen med kollektivavtal är viktig eftersom det då finns två parter, fack och arbetsgivare, som kommit överens om regleringar kring exempelvis arbetstider, löner, ob- och semesterersättning och pensioner. Parterna ska också tillsammans se till att de följs. Att kräva motsvarande villkor är inte att gå hela vägen. Det borde man göra.

Argumentet att kraven på anställningsvillkor ska kunna ställas både i Sverige och i Kina håller inte enligt Handels.
– Det här handlar om personal i Coops egna butiker och här gäller kollektivavtal.

”Motsvarande villkor” riskerar att urholka kollektivavtalet, menar Handels.
– Det blir en prispress när arbetskollegan på entreprenörsföretaget inte har kollektivavtal. Den kopplingen borde även livsmedelskedjorna se. Men Per Bardh är också självkritisk.
– I framtiden kommer butiksanställda kanske inte att ha en och samma arbetsgivare. Det måste Handels ha i åtanke och jobba för att organisera alla. Vi måste bli bättre på att erbjuda vår hjälp.