Demonstrationer av matvaror skapar trivsel och höjer butikens försäljningssiffror. Det anser butikscheferna enligt en rapport från demobranschen. Men de som fixar plussiffrorna har många gånger inte kollektivavtal som garanterar årlig löneförhöjning, ob-ersättning och avsättning till pensionen.

När Handelsnytt granskade branschen 2008 saknade sex av åtta mellanstora demoföretag (se faktaruta) kollektivavtal. Anställda vittnade om löner och ob-ersättning under avtalets. Ica skulle föra en dialog med sina demoföretag. Men Coop införde krav på kollektivavtal av alla svenska leverantörer, inte bara demoföretagen. Och Coops dåvarande vd Lars Idermark satte ner foten: ”De företag som arbetar för oss ska ha kollektivavtal – punkt slut.”

Så är det inte längre. Förra året tog Coop bort kravet på kollektivavtal. Nu räcker det med ”motsvarande villkor som kollektivavtalets”.
– Vi kan inte jobba med dubbla standarder på våra uppförandekoder. Våra riktlinjer ska kunna tillämpas i såväl Kina som i Sverige. Det är inte hållbart att anpassa dem lokalt. Sen kan man alltid lägga sig över riktlinjerna, säger Louise König, chef för hållbar utveckling på Coop.
Är det inte olika standarder att avtal ska gälla för era egna anställda men inte för exempelvis demonstratörerna i era butiker?
– Skulle det vara så att anställda inte har likvärdiga villkor tar vi allvarligt på det. Men vi kan inte ha olika standarder för leverantörerna.

Caliptus är det demoföretag som Coop upphandlat centralt och som inte har kollektivavtal.
– Vi följer Handels avtal. Våra kunder är givetvis måna om att vi erbjuder likvärdiga ersättningar som övriga marknaden. Då vi uppfyller det har ingen ifrågasatt den biten, svarar vd:n Noel Hayek i ett mejl.

Enligt Louise König görs kontroller av de centralt upphandlade leverantörerna. Men hur ofta de görs varierar. De sker oftare om upphandlingen är stor eller om företaget finns i vad Coop kallar en ”riskbransch”. Om det gäller demoföretagen vet inte Louise König.
– Den bedömningen har inte gjorts i dagsläget.

Men centralt upphandlat betyder inte att butikerna måste välja Caliptus. Vi har pratat med andra demoföretag som är ute på Coop. De vill vara anonyma för att inte riskera framtida jobb. Ett företag som har avtal med Handels säger att avtalet inte ger dem något försprång i förhandlingar, varken med Coop eller med någon annan livsmedelskedja.
– Det är svårt att vinna jobb mot kollegor som ligger 30 kronor under oss i timlön. Butikskedjorna borde vara lika intresserade av arbetsförhållandena för demonstratörerna som de är av att sälja rättvisa bananer. Det är de inte. Prislappen styr.

Ett demoföretag utan kollektivavtal säger att de aldrig fått frågan om avtal. Ytterligare ett, som också det saknar avtal, säger att avtalsenliga löner för demonstratörerna inte prioriteras av livsmedelskedjorna. Båda dessa företag betalar enligt uppgift till tidningen löner under kollektivavtalets.

Fakta:

Demoföretag: Demoföretagen skiljer sig åt. Några jobbar endast med demonstrationer av mat och livsmedel i butiker. Andra jobbar även  med varuupplockning eller reklam. 
En del drivs i franchiseform, andra ingår i större koncerner och några är egna företag.

Handels kollektivavtal

Lägsta timlön: 126:38 (19 år och 3 års branschvana).
Ob-ersättning: 50 procent på vardagar 18.15 till 20.00. 70 procent efter 20.00 samt 100 procent lördagar efter 12.00 och söndagar och helgdagar.
Semesterersättningen är 13 procent av årslönen. Betalas ut en gång om året.
Källa: Detaljhandelsavtalet.

Coops regler: Coops riktlinjer/uppförandekoder är skrivna för att passa arbetsförhållanden i andra länder. Exempelvis att anställda ska ha rätt att gå med i facket, att teckna kollektivavtal samt att lön och övertidsersättning inte ska vara lägre än det lagstadgade minimibeloppet.
Coop uppger till Handelsnytt att det i Sverige innebär  att "motsvarande villkor som kollektivavtalets ska gälla leverantörernas anställda".
Källa: Coop.

Bakgrund

Sex av åtta utan avtal2008 granskade Handelsnytt åtta demoföretag. Sex av dem saknade kollektivavtal. Efter granskningen sa Ica att de skulle föra en dialog med sina demoföretag och Coop införde krav på att alla svenska leverantörer skulle ha kollektivavtal.

Kollektivavtal saknas fortfarande på de sex demoföretagen.
Coop  tog förra året bort kravet på kollektivavtal.  Till Handelsnytt uppger Coop att deras leverantörers anställda ska ha "motsvarande villkor som kollektivavtalets". Ica uppger att deras leverantörers anställda ska ha  "acceptabla anställningsförhållanden".