De två ägarna, Handels och IF Metall i Göteborg, har beslutat att anlita en mäklare för att sälja Knarrholmen på öppna marknaden.
– Det äter för mycket energi av oss att sköta anläggningen, säger Anne-Maj Lindblom, försteombudsman på Handels i Göteborg.

Handels Göteborgsavdelning blev hälftenägare när man år 2000 gick in med 10 miljoner kronor då semesterön behövde rustas upp. Handels har stått för bokföringen, IF Metall bokningarna, och ett gemensamt handelsbolag har skött driften. Verksamheten har gått ihop, men medräknat avskrivningar på investeringarna har det inneburit underskott.

För att öka värdet inför en försäljning har de fackliga ägarna begärt att Göteborgs stad ändrar detaljplanen. Om den nya planen antas kan ön bebyggas med ytterligare 31 byggnader utöver de 33 stugor med 65 lägenheter som redan finns. Någon säker värdering av ön finns inte i dag.
– Men vi räknar med att få tillbaka investerat kapital och mer därtill. Vi kommer att kunna gasa på med facklig verksamhet, säger Anne-Maj Lindblom.

Hon säger att försäljningen är en process som kan ta uppemot ett och ett halvt år. Det är i dag ovisst om de 65 stugorna kommer att hyras ut till fackliga medlemmar som vanligt sommaren 2014.

Knarrholmen

65 stuglägenheter
hyrs ut till medlemmar

Knarrholmen i Göteborgs södra skärgård är cirka en kilometer lång och 33 hektar (47 fotbollsplaner) stor.

Ön ägs gemensamt av IF Metall och Handels i Göteborg.

På ön finns 33 stugor med 65 små lägenheter, samt restaurang och butik.
Stugorna hyrs ut veckovis, i första hand till fackets egna medlemmar.

Det finns också drygt 30 så kallade tältstugor som arrenderas på längre tid.