Dubbelt så många inhyrda blir sjuka av jobbet jämfört med övriga anställda.
– Vi är djup oroade för utvecklingen av arbetsskador bland inhyrda.  I dag faller ansvaret för deras arbetsmiljö mellan stolarna. Jag vill att det ska kosta för företagen, sa Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket, i fredags när rapporten presenterades.

Under två år har Arbetsmiljöverket besökt bemanningsföretag och inhyrande kundföretag, bland annat på lager inom handeln.  
Både bemanningsföretaget och kundföretaget ansvara för de inhyrdas arbetsmiljö. Men kompetensen brister hos båda, menar Arbetsmiljöverket. På bemanningsföretaget har man många gånger inte tillräckligt kunskap om vilket jobb de inhyrda verkligen ska göra och kan därför inte ställa rätt krav på det inhyrande företaget. En annan faktor är att bemanningsföretagen inte vågar ställa för höga krav av rädsla att förlorar uppdraget.

Kundföretagets arbetsmiljötänk är ofta utformat för de egna anställda.  Men de inhyrda jobbar inte som de anställda. Till exempel roterar de inte mellan arbetsuppgifter och de gör i regel de tyngsta och farligaste jobben på arbetsplatsen.
– Vi ser en högre frekvens av arbetsrelaterade belastningsskador hos inhyrda.  Vi ser också en tendens till att inhyrda som skadar sig på jobbet inte hyrs ut till samma arbetsplats igen. Kundföretaget vill då ha någon annan, sa Pille Strauss-Raats, vid Göteborgs universitet.

För att möta de inhyrdas behov behöver andra krav ställas på arbetsmiljön. Framför allt är introduktion viktigt. Och här slarvas det rejält, menar Arbetsmiljöverket. Introduktion kostar också pengar. Särskilt viktig är introduktion för den som är ny på jobbet. Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsskador fyra gånger så vanligt bland nya på jobbet som bland dem som jobbat länge.
– Den otrygga anställningsformen, begränsade beslutsmöjligheter och karriärvägar skapar också en psykisk stress för de inhyrda, sa Tommy Isidorsson, forskare vid Göteborgs universitet.

Fakta

Vanligare att inhyrda arbetsskadas

Snittet på anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro var 6 per 1 000 sysselsatta år 2011. För inhyrda var siffran 12 per 1 000 sysselsatta. Detta trots att stor del av bemanningsbranschen utgörs av rent kontorsarbete.

Av de arbetsskadade i bemanningsbranschen är 60 procent under 35 år, jämför med 30 procent för arbetsmarknadens övriga branscher. 
Antalet bemanningsanställda var 60 000 år 2012.

Källa: Arbetsmiljöverket

Om undersökningen:

759 företag deltog

Arbetsmiljöverket besökte 759 företag.  427 inhyrande företag och 332 bemanningsföretag. 
1 162 brister pekades ut och 236 krav ställdes. Enligt Fredrika Brickman, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket är detta i sig inte några alarmerande siffror.
Arbetsmiljöverket har även tittat på Svensk och internationell forskning om de inhyrdas arbetsmiljö.

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsmiljö för hyresarbetskraft -- Inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.