När Handels förbundsstyrelse valdes på kongressen 2011 var sammansättningen av ledamöter genomtänkt när det gäller kön, bransch och företag. Sedan lämnade flera kvinnor styrelsen och ersattes av män enligt en turordning som var fastslagen på förhand utan hänsyn till styrelsens sammansättning. I höstas kunde Handelsnytt konstatera att förbundsstyrelsen bestod av 71 procent män. Även lagerbranschen och Coop var överrepresenterade på bekostnad av privata butiker.

Dessa skevheter mildras i år genom förändringar i styrelsen. Daniel Tillgren som jobbar på Coop-lager ersätts av Per Lilja från privat butik. Victor Zachrisson lämnar styrelsen då Sophia Andersson kommer tillbaka från föräldraledighet. Och när Handels ordförande Lars-Anders Häggström avgår i sommar föreslås Linda Palmetzhofer ta plats i styrelsens verkställande utskott.

För att förbundsstyrelsen ska kunna ha en balanserad sammansättning i framtiden vill styrelsen ändra valberedningsprocessen. Nomineringar till förbundsstyrelse och verkställande utskott ska börja redan före kongressen.

Kongressens valberedning ska inte bara vara aktiv på kongressen utan sitta kvar hela kongressperioden. Om en ordinarie styrelseledamot avgår under kongressperioden träder en suppleant in, men bara fram tills förbundsrådet väljer en ny ordinarie ledamot. Därigenom kan valet av person anpassas till den aktuella situationen.
– Vi vill inte vara offer för omständigheterna, kommenterar avgående ordförande Lars-Anders Häggström.

Nyordningen kräver att kongressen 2016 ändrar Handels stadgar. Om så sker kan den nya rutinen börja användas direkt.
Förslaget kommer ursprungligen från ordförandena i fem Handelsavdelningar i Mellansverige.