Detta kvasifeministiska röstfiske under falsk flagg, som sprider sig bland de politiska allianspartierna, är en förolämpning mot alla som med rättvisa som rättesnöre kämpar för allas lika rättigheter. Feminismen arbetar för att kvinnorna ska få samma politiska, sociala, juridiska och ekonomiska möjligheter som männen.

Partier med nyliberal och konservativ agenda arbetar däremot för en politik som ställer olika grupper mot varandra. Detta har resulterat i ojämn fördelning av samhällets resurser och ökande klassklyftor liksom utslagning på arbetsmarknaden och försämrade sociala trygghetssystem. Denna kapitalistiska motoffensiv som förs fram under nyliberalismens täckmantel i syfte att krossa den svenska modellen drabbar främst kvinnor ur de mest utsatta grupperna i vårt samhälle.

En del empatilösa profitörer hävdar visserligen att det inte går att bromsa denna progressiva utveckling i vår allt mer globaliserade värld. Men ”det sovande folket” har äntligen vaknat och upptäckt att nyliberalismen kört i diket. Det är visserligen en gammal sanning att den som har makten över språket har ofta även makten över tanken men sluta upp med att ta våra fina svenska ord och försöka fylla dom med nytt innehåll. De flesta av oss har genomskådat er viket ni kommer att upptäcka den 14 september.

Kari Parman (S)
Gnosjö