Många butiker har kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde. Men Datainspektionen har fått indikationer på att butikskedjor även övervakar personalen i fikarum, omklädningsrum, kontor och lager.
– Vi vet inte hur vanligt det är, men det har skrivits en del om att det finns problem inom handeln, säger projektledare Katarina Högquist.

Till en början har en enkät skickats ut till butikskedjor med frågor om hur vanligt det är med kameraövervakning i personalutrymmen, vad ändamålet är och om personalen fått information. Efter det ska några av företagen granskas noggrannare.

Handels ser inte att övervakning i personalutrymmen är ett stort problem. Däremot kan problemen vara större i mindre butiker. Facket saknar dem i granskningen.
– Men det är ändå bra att fokus sätts på frågan. Det händer att en del arbetsgivare, framförallt mindre, tänjer på gränserna, säger Krister Colde, Handels arbetsmiljöombudsman.

I juni ska granskningen vara klar.

Fakta

Enkäten har gått ut till 14 kedjor: Dressmann, H&M, Kappahl, Lindex, MQ, Coop, Hemköp, Lidl, Clas Ohlson, Elgiganten, Jysk, Stadium, Apoteket och Systembolaget.

Det är tillåtet att sätta upp övervakningskameror i butiker på platser där kunder vistas. De ska syfta till att förebygga, avslöja och utreda brott. Det krävs en anmälan till länsstyrelsen.

För personalutrymmen och andra platser dit kunderna inte kan komma gäller andra regler. Varken tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen behövs, men det är ändå inte fritt fram.
– Det ska finnas goda skäl, ett konkret problem med exempelvis stölder, som inte gått att lösa på annat sätt. Det är alltid en avvägning mellan övervakningsintresset och de anställdas integritetsintresse, säger Katarina Högquist på Datainspektionen.