Varför är chefen en man i den kvinnodominerade handeln?
– Handeln skiljer sig åt mellan sina olika områden. Men tittar man generellt så är den kvinnodominerad. Däremot är fler män än kvinnor chefer. Vår forskning visar att kvinnor i handeln värderar saker som traditionellt sätt inte är förknippat med ett chefskap. Kvinnorna vill ha social gemenskap på jobbet, en trygg anställning, ett arbete som kan kombineras med familj- och privatliv samt kunna bo kvar på orten. Som chef är man mer ensam än en i gänget, man kan ha långa arbetsdagar och måste ha en viss flexibilitet, vilket alltså går på tvärs med kvinnornas prioritering. De prioriteringar kvinnorna gör får konsekvensen att de inte blir chefer. Men det är inte ett aktivt val och betyder inte att kvinnor inte vill bli chefer. Vår forskning visar att det inte finns någon skillnad i hur kvinnor och män ser på möjligheterna att bli chef. Det finns inte heller någon skillnad i hur kvinnor och män upplevde löften om karriär från arbetsgivare, eller om löftena faktiskt hölls.

Vad håller detta vid liv?
– Den direkta diskrimineringen är lättare att komma åt.  Den indirekta diskrimineringen svårare. Den att kvinnors prioriteringar får som oönskad konsekvens att de inte blir chefer. Särskilt eftersom kvinnorna själva upprätthåller dem. Det var också fler kvinnor än män som föredrog en manlig chef och hade förklaringar som bottnade i att kvinnor är si och män är så.

Hur blir fler kvinnor chefer?
– Man behöver hela tiden skapa en medvetenhet kring detta.  Att förstå varför det blir så här så att det kan ändras. Men att ändra värderingar och förväntningar tar tid. Vi har lyckats radikalt, kvinnorna knappar in. Men det tar tid.

Dags att kvotera in kvinnor i handeln?
– Personligen tycker jag inte det. Siffrorna blir bättre men man botar inte sjukdomen bara symptomen. Man måste jobba med värderingarna.

Dags att uppgradera chefskapet?
– Snarare behöver kanske chefsrollen och förväntningarna på chefsrollen förändras än chefskapet i sig. Det skulle på sikt kunna skapa en förändring i antalet kvinnliga chefer.

Fotnot: Forskningen är finansierad av HUR, Handelns utvecklingsråd, och består av enkäter till handelsanställda i detaljhandeln. 650 har besvarat enkäten. Enligt Thomas Andersson är det tillräckligt många män och kvinnor för att statistiskt säkerställa skillnader mellan grupperna. Intervjuer har också gjorts. Förutom kön ska faktorer som ålder, utbildningsnivå, familjeförhållanden och bostadsort undersökas. Forskningsprojektet ska vara klart i slutet av oktober 2015.