Handels.

Maria Vängbo, avdelningsordförande Umeå.

Våra mobiler, datorer och surfplattor leder till en konstant uppkopplad tillvaro – ett faktum som borde underlätta medlemsvärvningen. Det menar Maria Vängbo, avdelningsordförande i Umeå, som i en kongressmotion argumenterar för att Handels bör ta fram en mobilapp för just det ändamålet.

– Att på ett enkelt sätt kunna använda mobilen för att skicka in medlemsansökan vore en fördel. Man har den alltid med sig. Det finns också exempel, om än få, där pappershanteringen gjort att medlemsansökningar slarvats bort, säger Maria Vängbo.

Handels Stockholmsavdelning är inne på ett liknande spår. De vill också ta fram en mobilapp, men hoppas även att intranätet ska kunna utvecklas till en plattform där till exempel lagar, mallar för förhandlingsframställan och vanligt förekommande frågor ska finnas lätttillgängliga för förtroendevalda.

I förbundsstyrelsens svar framhäver man att det redan i dag finns en webbapplikation som är mobilanpassad. Dessutom anser man att det är den inträdandes behov som ska står i fokus, snarare än tekniken. Att fastna vid en specifik lösning kan vara riskabelt, hävdar man.

Vad gäller Stockholmsavdelningens tankar kring intranätet svarar man kort att detta främst är till för anställda, inte förtroendevalda.

Maria Vängbo förstår förbundsstyrelsens resonemang kring tekniken – hon tycker inte heller att man ska låsa fast sig vid ett spår. Men hon hoppas ändå att hennes motion ska sätta igång tankarna hos ombuden.

– En mobilapp skulle även kunna hjälpa till med sprida annan information, till exempel artiklar från Handelsnytt. Förhoppningsvis får man sig en funderare när man läser motionen. Vad kan vi hitta för nya vägar, hur blickar vi framåt? säger Maria Vängbo.

Totalt har fyra motioner som rör medlemsvärvning via mobilapp inkommit till kongressen.