Handels var engagerade i att få till stånd säkerhetsavtalet efter Rana Plaza, katastrofen i Bangladesh när en fabrik rasade samman. Karin Jungerhem, internationell ombudsman på Handels är positiv till det utbildningsverktyg som företaget QuizzRR lanserar.
– Det är en bra början att företagen på ett övergripande plan ger information till de anställda om internationella standarder och rättigheter, säger hon:
– Men en extern konsultfirma kan omöjligt ersätta fackens roll. Informationen om fackliga rättigheter och hur man bedriver fackligt arbete måste komma från fackliga organisationer. Det är genom att gå samman, bilda klubbar och gemensamt ställa krav på arbetsgivaren som medlemmarna kan påverka sin situation på arbetsplatserna.