I årets avtalsrörelse hade parterna, Handels och Svensk Handel, som mål att teckna ett helt nytt avtal för lager och e-handel – ett så kallat distributionsavtal. Så blev det inte. Nu är parternas förhoppning att avtalet blir klart under nästa år, 2017.

Syftet med ett nytt distributionsavtal är flera. Ett är att fånga upp e-handelsbranschen och i och med det matkassebranschen. Det behövs. I dag är det ett virrvarr av kollektivavtal. Handelsnytt har tidigare skrivit att bland de sju största aktörerna – Linas Matkasse, Mathem, Mat.se, Coop, Middagsfrid, City Gross och Ica – finns fem olika avtal (se faktaruta). För de anställda betyder det olika arbetsvillkor trots samma jobb. Ett gemensamt kollektivavtal, som alla arbetsgivare är beredda att teckna, skulle ändra på detta.

Egentligen är det möjligt redan nu. Det finns ett avtal för e-handel, nämligen avtalet för postorder- och e-handel. Men få matkasseföretag vill i dagsläget gå över till det. De avvaktar det nya avtalet. Att många inte har rätt avtal beror på att plockandet av matkassar till en början skedde från butik, och där är det butiksavtalet som gäller. Med tiden har verksamheten dock utvecklats till renodlade e-handelsföretag. Men avtalet har förblivit detsamma.

Mathem, där Peter Boucher jobbar, är ett sådant företag.
– Vi fortsätter vårt jobb med att komma bort från butiksavtalet. Men det ligger på central nivå nu, säger Peter Boucher, som är klubbordförande.

Mathems vd Tomas Kull vill inte teckna befintligt avtal för e-handel då han inte anser det tillämpbart för dem. I stället hoppas han på det utlovade nya avtalet.
– Det är min förhoppning att de kommer fram till något bra för båda parter, säger han.

Ica är i dag den enda aktören som har befintligt avtal för e-handeln. De har tidigare sagt till Handelsnytt att de överväger andra avtalsmöjligheter om det inte kommer ett nytt avtal för e-handeln snart.
– Parterna har sagt att de hoppas få fram ett nytt avtal under 2017, så i dagsläget avvaktar vi, säger Anita Fink Knudsen, förhandlingschef på Ica.

Handels menar att det inte ska spela någon roll när det nya distributionsavtalet är klart. Företag som i huvudsak säljer mat på nätet ska omfattas av avtalet för postorder och e-handel.
– Det är inget som säger att vi måste vänta på ett eventuellt nytt distributionsavtal. Vi menar att e-handelsföretag ska omfattas av postorder- och e-handelsavtalet. Förutsatt att man inte har annan verksamhet som är större, säger Thomas Holm som är ansvarig för avtalet för postorder- och e-handel på Handels.

Svensk Handel är mer inne på att vänta på det nya distributionsavtalet.
– Vi har goda förhoppningar att vi ska kunna komma överens om ett helt nytt avtal som passar matkasseföretagen, säger Michael Wahlström som är arbetsrättsexpert på Svensk Handel.

Handelsnytts granskning

Sju företag - fem avtal

Handelsnytt granskade de sju företag – med störst försäljning 2014 – som erbjuder färdigkombinerade matkassar. Förutom de stora kedjorna Ica, Coop och City Gross har vi tittat på Linas Matkasse, Mathem, Mat.se och Middagsfrid. Dessa sju företag hade fem olika avtal, detaljhandelsavtalet/butiksavtalet, partihandelsavtalet/avtalet för privata lager, avtalet för postorder och e-handel, Samhall-avtalet, lageravtalet för KFO. Ett företag hade inte avtal vid granskningen, men har nu tecknat detaljhandelsavtalet.

 

Bakgrund

Helt nytt e-handelsavtal 2017

Logistikbranschens utveckling kräver förändringar i kollektivavtalet, det menar både Handels och Svensk Handel. De har därför under flera år arbetat med att förbereda ett nytt avtal för lager och e-handel, preliminärt kallat distributionsavtalet. Målet var att det skulle vara klart i år. Nu är förhoppningen att det ska vara klart nästa år, 2017. En central fråga är arbetstidsregleringen. Om arbetsgivaren ska få rätt att förlägga arbetstid dygnet runt till centralt reglerad ob-ersättning, så kräver facket inflytande i andra former.