Tidigare var det arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen som hade avtal med Handels för personal i glasslager. Sedan 2015 har avtalsrätten tagits över av Svensk Handel.

Det nya avtal som Handels och Svensk Handel träffat liknar partihandelsavtalet. Lönerna ökar med 590 kronor i månaden, men den del som varje anställd är garanterad är något mindre i glassavtalet – 266 kronor, jämfört med 324 i partihandeln. Resten fördelas i lokala löneförhandlingar.

Handels avtalssekreterare Per Bardh betonar dock att fack och arbetsgivare måste vara överens om hur potten fördelas.
– Annars läggs löneökningarna ut generellt så de blir lika för alla, säger Per Bardh.

Glassavtalet gäller för omkring 180 anställda. De flesta arbetar i lager som hanterar produkter från GB Glace.

Handels och Svensk Handel är överens om att glassavtalet kan komma att bakas in i ett eventuellt framtida lager- och e-handelsavtal.

Med Livsmedelsföretagen har Handels fortfarande avtal som rör lager för ost och ägg. Dessa avtal förhandlas i juni.

Fakta Avtal för lagerpersonal och direktsäljare vid glassföretag

Avtalet gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017. 
Lönerna ökar 590 kronor i månaden där alla garanteras 266 kronor generellt och 324 kronor förhandlas lokalt. 
Minimilönerna höjs med 500 kr/mån eller 2,87 kr/mån. Ny minimilön är 128,95 kr/tim.
Frystillägget höjs till 10 kronor per arbetad timme.
Måltidsersättningen höjs till 94 kronor per timme.