– Nu har det gått ett tag sedan reglerna kom och vi vill veta om och hur de används. Behöver vi ingripa någonstans och så vidare, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Sedan 31 mars förra året finns det regler som kräver att arbetsgivare arbetar med frågor som rör ohälsosam arbetsrelaterad stress. Exempelvis måste arbetsgivare se till att starkt psykiskt påfrestande situationer som hot, våld, rån och snatterier inte leder till stress och ohälsa hos de anställda.

Reglerna rör också arbetsbelastning. Arbetsgivaren måste se till att den anställde har de förutsättningar som behövs för att kunna uppnå de krav som ställs. Följs inte reglerna kan Arbetsmiljöverket, AV, döma arbetsgivaren till böter.
– I slimmade organisationer ska anställda exempelvis göra arbetsuppgifter som tidigare gjordes på åtta timmar på endast fyra timmar. Förutom hot och våld är denna typ av stress är ett stort problem i handeln. De nya reglerna har gett ett verktyg för anställda och skyddsombud att ta upp problematiken och peka på arbetsgivarens ansvar, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Men frågan är om regelverket används. Handels har ställt frågan till skyddsombud på 95 arbetsplatser runt om i landet. I sommar ska Handels följa upp enkätsvaren och i höst ska Handels regionala skyddsombud få en djupare utbildning. Bland annat ska Arbetsmiljöverket berätta om de inspektioner som de gjort utifrån de nya reglerna.

Totalt har Arbetsmiljöverket inspekterat 511 arbetsplatser. Framför allt är det offentlig verksamhet som granskats. Men runt 20 arbetsplatser är i handeln. En samlad bild för just handeln finns inte då inspektionerna har gjort runt om i landet och av olika personer.
– Men generellt kan jag säga att det finns ett klart behov av att arbetsgivare undersöker om det finns en obalans mellan krav i arbetet och de resurser som behövs för att utföra arbetsuppgifterna samt att bedöma om detta innebär en risk för ohälsosam stress som kan bidra till ohälsa, säger Eva Karsten, arbetsmiljöinspektör inom tillsynsprojektet riktat mot socialsekreterare.

När regelverket infördes fanns en oro hos arbetsgivarna, menar Svensk Handel.
– Det fanns många frågetecken kring hur reglerna skulle tolkas, vad som skulle krävas, särskilt när det gällde arbetsbelastning. Det finns det fortfarande, men pusselbitarna börjar falla på plats. Jag upplever att arbetsgivarna tar dessa frågor på största allvar, säger Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel.

Arbetsgivarorganisationen erbjuder sina medlemmar, det vill säga arbetsgivarna, kurser i föreskrifterna och stödjer dem i arbetet att uppfylla dem.
– Vi kommer även via Handelsrådet följa upp tillämpningen av föreskrifterna tillsammans, säger Katrin Dagergren.

Hur har ni använt de nya reglerna om stress på jobbet?

Nina Eliasson Skyddsombud, Cellbes lager Borås

– Vi har gått kurs tillsammans med våra chefer. Det var en heldagsutbildning som jag tycker var väldigt bra. Samtidigt har
vi gått igenom en hel del här på sistone, varsel, omorganisationer. Vi har inte riktigt haft orken att jobba både med det och de nya föreskrifterna. Jag har länge tryckt på för att vi ska genomföra en psykosocial riskanalys. Vi kom mer att göra det, men vi vill bara att det ska lugna ner sig lite först.

Enisa Licina Huvudskyddsombud, Bauhaus Norsborg

– Jag var på en utbildning med Handels och företaget när de nya reglerna kom och jag vet att alla våra chefer har utbildats. Ute på arbetsplatsen har jag jobbat mycket med den, det psykosociala omfattar ju det mesta i vår arbetsmiljö. Föreskrifterna är ett
bra verktyg både för arbetsgivare och arbetstagare. Den förtydligar hur man kan förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Johan Hammarlund Huvudskyddsombud och klubbordförande, Tikkurila Sveriges lager Nykvarn

– När den kom klargjorde vi för arbetsledningen att det fanns nya och hårdare regler. De har sett och hört, men tyvärr har det varit svårarbetat just nu på grund av att vi haft så fullt upp. Vi har dock fått igenom att vi ska få tillgång till läkarundersökning från företagshälsan. Och vi diskuterar alltid den psykiska stressen innan vi inför nya arbetssätt.

Karin Vedlin Huvudskyddsombud, Ikea Kållered

– Vi jobbar på bra tycker jag. I våra incidentrapporter finns nu en psykosocial del som jag vet att vi använt i alla fall tre, fyra gånger hos oss. Alla chefer är informerade och skyddsombuden genomför också egna enkäter med frågor om hur de anställda får stöttning och upplever kränkande särbehandling. I Helsingborg vet jag att man använt sig av föreskrifterna i 6:6a-anmälningar när man tyckte att arbetet med arbetsmiljön gick för långsamt.

Fakta

Chefer och arbetsledare ska…

...veta hur man förebygger ohälsosam belastning och kränkande särbehandling.

... se till att det finns en tydlighet kring arbetsuppgifterna, att de anställda vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter, se till att de anställda vet vem de ska vända sig till för stöd och hjälp att utföra arbetet.

... se till att resurserna anpassas till kraven i arbetet.

... se till att starkt psykiskt påfrestande arbetssituationer, som hot och våld, inte leder till ohälsa.

... se till att arbetstidens förläggning, exempelvis skiftarbete, nattarbete eller delade turer, inte leder till att de anställda blir sjuka. Det ska finnas tid för återhämtning.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Bakgrund

Ska få färre att sjukskrivas för psykisk ohälsa

De nya reglerna - Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) - kom till för att motverka de ökade sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa, exempelvis stress, utbrändhet och mobbning på jobbet. Runt var tredje anmälan om arbetssjukdom är kopplad till detta, enligt Arbetsmiljöverkets statistik från 2015. Källa: Arbetsmiljöverket.