Jag åberopar Martin Ångmans ledare i Avdelningsnytt för Handels Stockholmsavdelning nr 4/2016. Martin Ångman skriver där att han ”lovar att göra allt för att visa att SD är ett parti som är fientligt mot oss arbetare”.

Det är för mig helt främmande att en auktoritet skall få tillåtelse att få in en ledarsida på detta sätt. Skall vi ha ett politiskt parti representerat i varje nummer som presenterar åsikter och klankar på andra partier?

Är det ansvarig utgivare eller Handels som bestämmer detta?

Låt politik vara varje läsares egen sak och skriv om frågor, förbättringar och positiva saker som händer runt omkring våra arbeten.

Politiskt käbbel matas vi med varje dag från media.

Per-Åke Johansson, Skärholmen

Läs Martin Ångmans svar

 

Fakta

Avdelningsnytt

Avdelningsnytt är Handels informationstidning för medlemmar i den avdelning man tillhör.

Ansvarig utgivare för Avdelningsnytt i Stockholm är Marika Andersson, förste ombudsman.

Ledarartikeln i Avdelningsnytt skrivs av avdelningens ordförande.

Tidningen Handelsnytt skickas till medlemmar i alla Handels avdelningar. Ansvarig utgivare för Handelsnytt är chefredaktör Linnéa Klint.

Redaktionen