På tisdag eftermiddag krävde Kommunals ordförande Tobias Baudin och avtalssekreteraren Lenita Granlund under ett möte med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att staten ska ta större ansvar för utbildning av skyddsombud.

Utbildningens längd bör regleras i lag och uppgå till minst fem dagar.

Dessutom bör det införas en lagstadgad rätt till vidareutbildning och fortbildning för skyddsombud, motsvarande minst en dag per år.

Nu ställer sig även Handels bakom Kommunals krav. Handels menar att lagen redan finns men att förbundet känner att det behövs en lagförändring.

– Vi har reglerat att skyddsombud behöver utbildning. Men vi märker att frågan är öppen för tolkning, vad det egentligen innebär. Därför ställer vi oss bakom Kommunals krav, säger Linda Palmetzhofer, Handelsanställdas förbunds första vice ordförande.

Beskedet från Byggnads är liknande:

– Byggnads ställer sig naturligtvis bakom Kommunals krav på att staten tar ett större ansvar. Däremot är det viktigt att den lagreglerade delen endast blir ett golv det vill säga en mininivå, säger Matz Larsson, samhällspolitiskt ansvarig på Byggnads.

Även IF Metall tycker att det är bra att Kommunal lyfter frågan.

– Vi tycker att det är bra idéer. Sedan ska man fundera om man ska lagstifta om det. Men det är väldigt bra att Kommunal uppmärksammar det här, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare.​

Ibrahim Alkhaffaji

Texten har tidigare publicerats i Arbetet, som tillsammans med Handelsnytt och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.