Vad är speciellt för just handeln och sömn?

– Handelsanställda har liknande problem som andra yrkesgrupper med samma utbildningsnivå. Handelns speciella villkor, med skiftarbetet och hot och rån, gör dock gruppen intressant att studera.

Vad visar din forskning mer?

– Att den psykosociala arbetsmiljön har väldigt stor betydelse. Har man mycket krav på sig och har svårt att sluta tänka på jobbet på fritiden leder det till en stress som gör det svårt att sova. Sömnstörningen förstärker stressen vilket gör att arbetssituationen känns ännu tuffare. Det blir en ond cirkel. Det är egentligen inget nytt utan förekommer i alla branscher.

– Sömnproblem ska alltid tas på allvar. I förlängningen kan det leda till sjukskrivningar och psykisk ohälsa.

Sömnlös av stress och skift

Nyheter

Om man tittar på handelsspecifika frågor, scheman och skiftarbete till exempel. Hur påverkar det sömnen?

– Arbetsgivare borde helt klart bli bättre på att planera scheman ihop med arbetstagarna, där har facken en poäng. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet att lägga bra scheman som möjliggör återhämtning.

– Skiftarbetare har ofta bra kunskap själva. Till exempel att man ska ta det lugnt med kaffe, att sovmiljön spelar roll och att kortare tupplurar kan hjälpa. Livsstilsfrågor, mat och motion är också viktiga.

Deltidsarbete och jakt på extratimmar då?

– Där är det svårare. Att inte kunna förutsäga sina arbetstider kan leda till stress som stör sömnen. Dessutom kan ofrivilligt deltidsarbete leda till oro för privatekonomin som förstärker stressen. Det är ett tråkigt besked kanske, men jag skulle överväga möjligheterna att byta jobb. Kanske kan man kämpa på några år till, men en dag händer något allvarligt som kan få stora konsekvenser.

Lilla sömnskolan hittar du på lillasomnskolan.se