Avdragsgill fackavgift.
Från och med 1 juli har du rätt till avdrag på fackavgiften. Det innebär att fackmedlemmar kan dra av 25 procent av medlemsavgiften för ett helt år, om du betalar mer än 400 kronor per år.

En karensdag mindre.
Antalet karensdagar för att få arbetslöshetsersättning när man blivit arbetslös går ner från sju till sex dagar.

Fler arbetsplatsinspektioner.
Polisen får större befogenhet att besöka arbetsplatser där man misstänker att personer som har fått utvisningsbeslut jobbar. Böter till arbetsgivare som anställt person med utvisningsbeslut ska höjas.

Personalliggare.
Innebär att arbetsgivaren har skyldighet att anteckna, i pappersform eller elektroniskt, vilka som jobbar inom verksamheten. Även företagsledare eller hens partner ska stå med. De nya branscher som har skyldighet att ha personalliggare är:

  • Fordonservice
  • Livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet
  • Kropps- och skönhetsvård

Tryggare premiepensionssystem.
Regeringen förbjuder telefonförsäljning inom området samt kräver att fondförvaltare ska uppfylla vissa krav för att ingå avtal.

Prao återinförs. 
Prao eller praktisk arbetslivsorientering ska återinföras. Den ska vara i tio dagar och vara obligatorisk för elever i årskurs åtta och nio.

Mer pengar till sjuka.
Taket i sjukförsäkringen och bostadstillägget höjs.

Mer pengar till studenter. 
För gymnasiestudenter höjs studiestödet med 200 kronor i månaden. För högskolestudenter höjs bidragsdelen i studiemedlet med 296 kronor i månaden. Höjningen började gälla redan 1 mars, men betalas ut retroaktivt efter 1 juli.