Samtidigt som Jysk hotas med miljonvite på det nationella planet fortsätter problemen i Värmland. Brister i ledarskapet har lett till psykosociala problem, magont och stress för de anställda i Säfflebutiken. Problemen har lett till att flera personer slutat, och att Handels anmälde butiken till Arbetsmiljöverket, AV.

– Vi gör aldrig någonting bra, de bara trampar på oss hela dagarna, berättade en anställd till Handelsnytt i november.

Jyskgranskningen

Alarmerande arbetsmiljö på Jysk i Säffle

Nyheter

Trots att företaget haft tid på sig att vidta åtgärder anser AV att Jysk inte gjort tillräckligt. Myndigheten har inte fått se Jysks interna utredning om kränkningarna, butiken har inte anlitat extern företagshälsovård, och dessutom ställde man in en inspektion med AV:s inspektörer.

Kränkande särbehandling

– Jag är nöjd att Arbetsmiljöverket ser det som jag har sett, även om har det tagit alldeles för lång tid. Det är trots allt kränkande särbehandling det handlar om, säger Martin Boström, regionalt skyddsombud och ombudsman på Handels i Värmland.

Hans förhoppning är också att viteshotet som ligger på Jysk nationellt ska få företaget att börja ta arbetsmiljöfrågorna på allvar.

– Det är jättebra att det kom ett centralt krav samtidigt. Det borde påverka läget även i den här butiken, säger Martin Boström.

Jyskgranskningen

Jysk underkänns – riskerar 1,5 miljoner i vite

Arbetsmiljö

Jysk hävdar å sin sida att problemen har åtgärdats i Säffle.

– När det gäller Säffle så har vi gjort insatser. Enligt medarbetarna är situationen i butiken bra och problemet är borta, skriver Jysks presskontakt Sandra Martinsson till Handelsnytt.

Jysk har nu fram till den 30 september på sig att åtgärda problemen i Säffle. Annars döms vitet ut.