Arbetslivet inom handel är mer stressande än någonsin. Arbetsgivarna kräver mer effektivitet, högre produktivitet, större omsättning och vinstökning. I dag är det mer regel än undantag att en person ska göra flera saker samtidigt samt hinna att springa till kassan.

Flera insändare berättar om en allt tuffare psykosocial arbetsplatsmiljö med högre tempo, tidsbrist, stress och planerad underbemanning. En kultur som leder till att anställda får utmattningssyndrom.

Vem bär ansvaret inom handeln och vem borde lyssnat innan det fick fäste där? Svaret är ganska enkelt: alla vi som jobbar inom handel från lager till golvet och kassan. Tillsammans bär vi ansvaret för att inte alla som jobbar där har organiserat sig fackligt. Tillsammans i ett starkt fack kan vi driva på för en sundare och bättre arbetsmiljö.

Svenska modellen bygger på ett starkt fack på jobbet. En svag fackföreningsrörelse försvagar den enskilde medlemmen på arbetsplatsen. Då blir det ointressant för arbetsgivarna att lyssna på frågor om stress och underbemanning. Fortsätter facket att försvagas vill arbetsgivarna till slut inte förhandla och teckna kollektivavtal. Då kommer lönerna att sjunka långt mer än vi kunde ana.

Vad gör Handels? Hösten startar av tradition med uppsökeriveckan då anställda och förtroendevalda besöker arbetsplatser. Man informerar sina medlemmar och svarar på fackliga frågor. Man försöker locka nya medlemmar med argument som medlemsförmåner, rabatter, gofika eller biobiljetter.

Det räcker inte för att värva nya medlemmar och att kunna bli starkare och förbättra villkoren på jobbet. Handels borde vara synligt ute på arbetsplatserna fler veckor om året. Man måste ut på gräsrotsnivå och prata om kärnfrågor om lika värde, rättvisa och solidaritet.

Man borde lära sig mer om medlemmarnas vardag som vi får läsa i Handelsnytts insändare. Att fokusera närvaro på de arbetsplatser som fortfarande saknar klubb och skyddsombud. Genom starkt nätverk ge medlemmar stöd så att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på alla arbetsplatser. Vad tänker Handelsanställdas förbund göra för att fler handelsanställda ska få en bättre arbetsmiljö?