14 800 kronor till pensionen får en heltidsanställd i Sverige genom lojalitetsprogrammet Tack!. För att kvalificera sig ska man ha jobbat i minst fem år. Deltidsanställda får en summa som står i relation till antal arbetade timmar.

Ikea storvarslar – men butiksanställda sitter säkert

Nyheter

– Att belöna mångårigt engagemang är viktigt, för när individen växer, växer också Ikea. Vi arbetar varje dag med att försöka vara en fantastisk arbetsplats och skapa möjligheter att utvecklas, säger Karin Bergman, HR-chef på Ikea Sverige i ett pressmeddelande.

Alla anställda får lika mycket pengar oavsett enhet, position och lönenivå. Lojalitetsprogrammet har funnits sedan 2013. Ikea brukar utöver detta dela ut bonus till personalen varje år.