Mer än vart tionde arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. Cirka 5 000 personer per år drabbas, visar Afas statistikrapport. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män. Hot och våld är vanligt inom vård, omsorg och handel. De allvarligaste fallen handlar ofta om rån och där hör butiksanställda till de mest utsatta grupperna.

– Man skulle kunna tro att rånen blir färre när mängden kontanter minskar, men så är det inte. Det tycks vara så att rånarna tar andra saker än pengar, till exempel mobiltelefoner, säger Anna Weigelt, analyschef på Afa Försäkring.

Yngre personer är mest utsatta för rån. Hela 43 procent av rånen i Afas statistik drabbade personer under 26 år.

– Det är ingen bra start i arbetslivet. De yngsta arbetar ofta på arbetsplatser och arbetstider där rån är särskilt vanliga, säger Anna Weigelt.

I åtta fall av tio leder hot och våld i handeln till en psykisk diagnos i form av reaktioner på svår stress.

Afa Försäkrings rapport är avsedd som beslutsunderlag till arbetsgivare och fack. Syftet är att arbeta förbyggande för att minska antalet arbetsskador. Anna Weigelt anser att det finns mycket att göra.

– Situationen kring hot och våld i arbetslivet har sett likadan ut i många år. Nu får arbetsmarknadens parter jobba, säger Anna Weiglet och hänvisar bland annat till Prevent som har kurser i hur man förebygger hot och våld.