Det är självklart jätteviktigt för oss att våra medarbetare trivs och har det bra på jobbet och att man har ett gott samarbete med sin chef. Det är ett tydligt och självklart krav på våra ledare att agera korrekt och behandla alla medarbetare med respekt.

”Vi blir kränkta av vår butikschef”

Insändare

Av din insändare kan man få intrycket av att Willys inte har agerat i det här ärendet. Så är inte fallet, och om du jobbar i den här butiken så vet du också att det är så. Sanningen är ju att det pågår en process, där vi i samverkan med fackliga representanter har satt igång flera åtgärder. Vi kommer att fortsätta med den här processen enligt plan.